Prezentare generala

Începând din anul 2011, Editura Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I” este clasificată ca editură cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU). Modul de organizare si de functionare a Editurii are in vedere rezolvarea optima a urmatoarelor probleme:

 • asigurarea procesului de invatamant militar superior cu manuale, cursuri, teme de curs etc. - obiectiv de baza;

 • editarea de carti din domeniul stiintei, artei, doctrinei, istoriei si geopoliticii, economiei, politologiei, sociologiei, filozofiei, comunicarii si relatiilor publice, in tiraj restrans sau de peste 500 de exemplare, pentru activitatea de invatamant, in sprijinul cercetarii stiintifice si al procesului instructiv-educativ ce se desfasoara in universitate, armata si societate;

 • editarea Buletinului U.N.Ap. "Carol I", revista trimestriala cu continut stiintific, recunoscuta, de asemenea, de CNATDCU;

 • realizarea tipizatelor (imprimatelor) necesare procesului instructiv-educativ si administrativ.

 • activitatea editoriala si tipografica din cadrul U.N.Ap. "Carol I" cuprinde o serie vasta de operatiuni:

 • documentare, redactare, corectura si editare computerizata;

 • tehnoredactare;

 • multiplicare (digitala sau prin xeroxare);

 • tiparire (ofset, tipar inalt, tipar lito);

 • legatorie;

 • desenare etc.

 

In vederea unei mai bune informari a publicului interesat, productia de carte este organizata pe colectii, astfel:
 

 • Stiinte militare;

 • Cercetare stiintifica;

 • Comunicari stiintifice;

 • Geopolitica si istorie militara;

 • Stiinte socioumane;

 • Arta militara;

 • Filologie;

 • Securitate nationala.

 

 

Editura U.N.Ap. "Carol I" desfasoara o activitate de promovare a culturii militare scrise, fiind prezenta cu expozitii de carte la cele mai importante manifestari nationale in acest domeniu, precum si cu ocazia unor actiuni militare cu caracter stiintific.

Legatura site-ul Buletinului U.N.Ap. "Carol I" : http://buletinul.unap.ro/

 


 


Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" :: Ministerul Apararii :: CSSAS :: Revista Militara de Management si Educatie