Prezentare generala


Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” s-a impus prin înalta ţinută academică a apariţiilor sale dedicate învăţământului şi cercetării ştiinţifice. Unul dintre principiile activităţii a fost reprezentat, încă de la început, de orientarea permanentă către cadrele didactice şi către comunitatea oamenilor de ştiinţă, cu scopul creşterii vizibilităţii cercetării româneşti în ţară şi în lume. 

Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” desfăşoară o activitate de promovare a culturii militare scrise, fiind prezentă cu expoziţii de carte la cele mai importante manifestări naţionale în acest domeniu şi cu ocazia unor acțiuni militare cu caracter științific (Salonul de carte „Polemos”, Salonul de carte juridică, poliţistă şi civică al MAI, Târgul Internaţional de carte „Gaudeamus”). Cărţile publicate la Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” se adresează studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, cercetătorilor, profesorilor universitari; cu toţii regăsesc în paginile acestora aspecte din domeniile ştiinţei militare, sociologie şi psihologie militară, economie şi logistică militară, management militar, istorie militară, geopolitică, drept şi legislaţie militară, comunicare şi relaţii publice. Fiecare titlu aduce informaţii de actualitate, semnificative şi necesare în pregătirea profesională – iniţială sau continuă –, constituind un mijloc de informare, dar şi un suport pentru formarea unui bun nivel de cunoştinţe de cultură generală şi de specialitate. Prin aceste acţiuni, s-a realizat o creştere a prestigiului şi vizibilităţii atât a Editurii, cât şi a instituţiei militare.

Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este o interfață între cei ce pot contribui la istoria cunoaşterii prin rezultatele muncii didactice şi de cercetare, şi beneficiarii acestor rezultate (cercetători, studenţi, structuri organizaţionale din afara universităţii). Vocaţia internaţională a Universităţii este susținută adecvat de către Editură prin construcţia unei imagini pozitive în plan ştiinţific, naţional şi internațional.

Editura U.N.Ap. "Carol I" desfăşoară o activitate de promovare a culturii militare scrise, fiind prezentă cu expoziţii de carte la cele mai importante manifestări naționale în acest domeniu, precum şi cu ocazia unor acţiuni militare cu caracter ştiinţific.

Începând din anul 2011, Editura Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I” este clasificată ca editură cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU). Modul de organizare si de functionare a Editurii are in vedere rezolvarea optima a urmatoarelor probleme:

In vederea unei mai bune informari a publicului interesat, productia de carte este organizata pe colectii, astfel:

Editura U.N.Ap. "Carol I" desfasoara o activitate de promovare a culturii militare scrise, fiind prezenta cu expozitii de carte la cele mai importante manifestari nationale in acest domeniu, precum si cu ocazia unor actiuni militare cu caracter stiintific.

 

Legatura site-ul Buletinului U.N.Ap. "Carol I" : http://buletinul.unap.ro/


Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"