Editura Universităţii Naţionale de Apărare
,,Carol I”